Kayıt Ol

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği; Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezine'ne bildireceğim kişisel verilerimin; kaydedeceği, sınıflandıracağı, işleneceğini, saklanacağını, veri kanalları ile güncellenebileceğini ve yürürlükte bulunan mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere verilerimin paylaşılmasına açıkça rızam ve muvafakatım vardır.